Seja sveta MO Velenje

Velenje, 3. oktober – Svetniki so se sestali na 7. seji Sveta MO Velenje, na kateri so obravnavali 14. točk dnevnega reda. Med drugim so sprejeli sklep o imenovanju direktorice Festivala Velenje Barbare Pokorny, za nadaljnjih pet let ter potrdili imenovanje mag. Janeza Kramarja za direktorja Zdravstvenega doma Velenje. Velenjski župan Peter Dermol je o novem direktorju povedal, da pričakuje, da bo novi direktor z veliko odgovornostjo in skladno s svojimi pristojnostmi vodil zavod in se zahvalil tudi dosedanji v. d. direktorici, Maji Škerjanec, mag. lab. biomed., za njen pristop in aktivnosti v času njenega vodenja. Glede novega mandata direktorice Festivala Velenje Barbare Pokorny je povedal: “Definitivno sem zadovoljen z delovanjem festivala pod njenim vodstvom. Seveda, kot pri vsakem delu, nekateri vidijo več pozitivnih stvari, drugi manj. A prispevek Festivala Velenje je neizpodbiten, najpomembnejše pa se mi zdi, dobro sodelovanje in ne tekmovanje javnih zavodov med seboj.«

Vloga lokalne skupnosti je, da pripravi odlok o plovnem režimu

Na seji so sprejeli tudi sklep o uvrstitvi projekta za izgradnjo infrastrukture ob Velenjskem jezeru v Načrt razvojnih projektov, saj so bili uspešni na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj šport in turizem, kjer so pridobili 349.000 evrov. V okviru projekta bo rekonstruirana dostopna pešpot do jezera, saj obstoječa pot ne omogoča gibanja z invalidskimi vozički. Ob tem bo Velenjska plaža ustrezno opremljena po okoljskih standardih trajnosti. Dograjene bodo nove garderobe, omarice, dodaten tuš ter dodani elementi digitalizacije, ki bodo omogočali vpogled v zemljevid kopališča, informacije o kakovosti kopalne vode ter interaktiven opis lokalnega ekosistema. Sprejeli so tudi sklep o uvrstitvi projekta za izgradnjo infrastrukture ob Velenjskem jezeru v Načrt razvojnih projektov. »S sklepom smo na Komunalno podjetje Velenje prenesli pristojnost, da bo upravljal s plovnim režimom. Vloga lokalne skupnosti je, da bo v naslednjih mesecih pripravi odlok o plovnem režimu in uredi promet in vse kar se dogaja na jezeru. Strah nas je, da bi stanje na jezeru postalo nevzdržno, in bi vsakdo lahko postavljal na Velenjsko jezero vse kar bi želel. Mi bomo jasno opredelili pravila,« je bil jasen Dermol.

Energijsko toplotni dodatek za socialno ranljive skupine

Svetniki so se seznanili tudi s Poročilom o delu Komunalnega podjetja Velenje, za leto 2022, ko so poslovno dosegli izgubo v višini 1.247.592 evrov in sprejeli predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o začasni pravici do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka v MO Velenje, za naslednje tri mesece, za vse ranljive skupine in bo znašal 30 evrov. Direktor Komunalnega podjetja Velenje mag. Gašper Škarja je poudaril, da že drugi leto zapored poslujejo v zaostrenih razmerah. Letošnje leto računajo na izplačilo nadomestila za odlog dviga cene na račun vladne uredbe. Cena ogrevanja ostaja iz ravni zadnjega dviga, ki je stopil v veljavo 1. maja. »Dolgoročno bo nepredvidljivost cen, ki so odvisne od TEŠ, še zlasti pa divjanja cen CO2 kuponov, presekala Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja,« je poudaril Škarja.

Nov odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Svetniki so sprejeli še sklep o vključitvi namenskih prihodkov in odhodka ter uvrstitvi projekta za odpravo posledic naravnih nesreč v proračun Mestne občine Velenje. S tem bodo zagotovili pravice porabe za financiranje stroškov odprave posledic naravnih nesreč, ki jih ob pripravi proračuna niso mogli načrtovati. Z intervencijami se je zagotovila prevoznost cest, pretočnost vodotokov, oskrba z vodo in ostale nujno potrebne zadeve. Svetnice in svetniki so sprejeli tudi Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023 v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023. Sprejeli so nov odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.