Potratne navade, ki se jim nismo pripravljeni odreči

Ob svetovnem dnevu varčevanja z energijo si oglejmo, katere potratne navade Slovenci prepoznavamo pri ravnanju z energijo, katerim smo se pripravljeni odreči in katerim ne.

Glede na dosedanje trende pri rabi energije in z njimi povezanimi vplivi na podnebje in okolje je jasno, da zastavljenih energetskih in podnebnih ciljev ne bomo dosegli brez korenitih sprememb na vseh področjih rabe energije. Pri tem pa sta pomembna ozaveščenost in ravnanje, ki je pri večini rutinsko in pod vplivom navad, ki običajno niso skladne z ukrepi učinkovite rabe energije.

Potratne navade se ne spreminjajo same od sebe. Pri njihovem spreminjanju smo lahko uspešni le, če smo opremljeni z razumevanjem in motivacijo, ki vplivata na našo pripravljenost, da spremembi ravnanja posvetimo določeno pozornost in čas. Znanstvene študije so pokazale, da se na pobude na področju varčevanja oz. učinkovitega ravnanja z energijo odzove precej več ljudi, če ti razumejo zdravstvene in okoljske razloge za želeno spremembo. Vremenske razmere kot posledica klimatskih sprememb in predvsem onesnaženost zraka zaradi povečanega transporta zagotovo prispevajo k ozaveščanju in boljšemu razumevanju. Ko k temu dodamo še finančni vidik, lahko govorimo o bolj celovitem razumevanju.

Pa poglejmo, kako Slovenci razmišljamo o potratnih navadah in katerim smo se pripravljeni odreči.

Uporabna statistika

V Raziskavi energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2019 so 1.000 anketiranih gospodinjstev povprašali: »Katere potratne navade, povezane z rabo energije, prepoznavate v svojem gospodinjstvu?«

Prvo mesto med potratnimi navadami je osvojila prevelika odvisnost od osebnega avtomobila, čemur je pritrdilo 56 % anketiranih gospodinjstev. Tej sledijo druge potratne navade, kot so:

 • elektronske naprave (TV, računalnik, tiskalnik) so večinoma prižgane tudi, ko jih ne uporabljamo (43 %)
 • gospodinjske aparate vključujemo ne glede na višjo tarifo (34 %)
 • luči po navadi ne ugašamo, čeprav ni nikogar v prostoru (18 %)
 • v stanovanju vzdržujemo temperaturo, ki nam omogoča, da smo v kratkih rokavih tudi v času ogrevalne sezone (16 %)
 • ne želimo, da kdorkoli spremlja vklapljanje el. naprav v našem domu (14 %)
 • v času gretja imamo odprta okna (na kip) (7 %)
 • s klimatsko napravo hladimo prostore tudi, ko to ni nujno potrebno (4 %)

Raziskovalce je zanimalo tudi: »Katerim potratnim navadam, povezanim z rabo energije, bi se najlažje odrekli?«

Skoraj tri petine anketirancev (59 %) bi se najlažje odreklo nepotrebni razsvetljavi, kjer je ne potrebujejo. Udobju in fleksibilnosti, ki jo omogoča osebni avtomobil, bi se odrekla le slaba petina (18 %).

Pripravljenost za odrekanje preostalim potratnim navadam:

 • delovanje elektronskih naprav, ko jih ne uporabljamo (57 %)
 • pregrevanje prostorov oz. temperaturi nad 23 °C v bivalnih prostorih v času ogrevalne sezone (48 %)
 • uporaba gospodinjskih aparatov v času najvišje porabe elektrike (44 %)
 • pretirano hlajenje prostorov v poletnem času (36 %)
 • predolgo prezračevanje v času ogrevalne sezone (35 %)
 • zasebnost ravnanja z električnimi napravami, da pooblaščenemu podjetju omogočimo upravljanje po dogovoru (11 %)

Več na REUS: https://www.reus.si