Poteka menjava abonmajev za modre cone

Velenje – Na območju mestne občine Velenje je, podobno kot v vseh velikih mestih, parkiranje urejeno z modrimi conami in garažnimi hišami. Stanovalci, ki bivajo na območju modrih con so upravičeni do abonmajev, ki jih je treba vsako leto obnoviti. Veljajo do 31. januarja. Menjava abonmajev poteka v kletni etaži stavbe Mestne občine Velenje po že utečenem redu. Menjava je enostavna. Uporabnik za to potrebuje prometno dovoljenje in osebni dokument, izpolni vlogo in takoj dobi nov abonma. Stanovalci so upravičeni do največ dveh abonmajev na stanovanje, glasijo se na registrsko številko vozila. Tudi v naselju Gorica so stanovalci upravičeni do največ dveh abonmajev na posamezno stanovanje za parkiranje v modri coni, vendar se lahko na Gorici namesto prvega abonmaja za parkiranje v modri coni odločijo za dovolilnico za parkiranje v srednji in spodnji etaži garažne hiše Gorica.