Postopek izbire direktorja Bolnišnice Topolšica se bo nadaljeval v oktobru

Na 13. redni seji 29. septembra se je sestal Svet zavoda Bolnišnice Topolšica. Predsednik sveta zavoda Franci Lenart je pojasnil, da je razpisni postopek za imenovanje direktorja bolnišnice še v teku, a bo gotovo zaključen pravočasno. Sedanjemu direktorju Juriju Šorliju namreč poteče mandat v novembru, do takrat pa je treba zaključiti izbor ter pridobiti soglasje ustanovitelja (Vlada RS). Razpis za strokovnega direktorja bo ponovljen, saj za to delovno mesto v razpisnem roku ni prispela nobena prijava.
Na seji so obravnavali tudi poslovanje zavoda za obdobje januar–avgust, se seznanili s poročili notranje revizije izvajanja zdravstvenih storitev ter  zunanje revizije poslovanja za leto 2022. Potrdili so tudi zadnjo verzijo statuta bolnišnice, ki je bil po predhodnem sprejetju v dodatnem medresorskem usklajevanju med ministrstvi administrativno dopolnjen.