Pospešili postopke za postavitev protihrupne ograje v Pesju

Na Partizanski cesti, ki je v pristojnosti države, že nekaj časa beležijo povečan cestni promet zaradi gradnje tretje razvojne osi. V zadnjem času se je obremenitev še dodatno povečala zaradi uvoza premoga, saj se tatransportira v železniških vagonih, ki vozijo mimo Pesja.

Na petkovem delovnem sestanku so se dogovorili, da počakajo na rezultate študije glede cestnega hrupa, ki jo že pripravlja direkcija za ceste in bo zaključena predvidoma v roku enega meseca. Po pridobljeni študiji bodo pripravili in realizirali projektno rešitev in bo tudi predstavljena javnosti.

Prisotni so bili župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, direktor občinske uprave mag. Iztok Mori, direktor Premogovnika Velenje Aleš Logar, generalni direktor Premogovnika Velenje Janez Rošer, direktor TEŠ Mitja Tašler, predsednik KS Pesje Franc Obu, vodja Odbora za civilni nadzor posledic sosežiga premoga v TEŠ dr. Franc Žerdin ter predstavniki DARS, Slovenskih železnic in Direkcije za infrastrukturo.