Posojilo za Bolnišnico Topolšica

Svet zavoda Bolnišnica Topolšica je 2. redni seji obravnaval polletno poročilo o poslovanju zavoda. Kot je pojasnil predsednik sveta zavoda Franci Lenart, je negativni rezultat  posledica nerealizacije programa na področju neakutnih obravnav, povišanja stroškov energentov in zdravil. Izpad prihodkov je povezan tudi z nižjo realizacijo programov zaradi pomanjkanja kadrov v zdravstveni negi in na področju kardiologije. Poslovodstvo ocenjuje, da bo do konca leta poslovanje stabilno, v kolikor ne bo prišlo do dodatnih zvišanj cen energentov. Svet zavoda se je seznanil tudi z likvidnostno situacijo, ki je letos neprimerno ugodnejša kot lani, kljub temu pa je potrebno likvidnostno posojilo. Svet zavoda je s predlogom soglašal. Obravnavali so tudi čakalne vrste in potrdili ukrepe za njihovo skrajševanje. Realizacijo ukrepov bodo člani sveta v prihodnje spremljali na mesečni ravni.