Posodobitev jamskega transporta

V Premogovniku Velenje je jamski transport eden izmed pomembnejših procesov za pridobivanje energenta, saj omogoča delovanje vseh ostalih deležnikov, ki sodelujejo pri pridobivanju premoga. Avgusta letos so v centralni remizi zagnali novo visečo dizelsko lokomotivo Scharf, ki jih v jami uporabljajo za transport opreme, materiala in zaposlenih.

Transport izvajajo z visečimi dizelskimi (VDL) in akumulatorskimi talnimi lokomotivami, na deloviščih pa za transport opreme in materiala uporabljajo elektro-, pnevmatske in dizelsko gnane ranžirne vlake, t. i. Scharmane. V jami Premogovnika so VDL najpomembnejše, saj po visečem tiru transportirajo ljudi, opremo in material od nakladalno-razkladalnih postaj pod jaškom NOP na delovišča po celotni jami. Uporabljajo jih tudi za dostavo izrabljenega materiala z delovišč nazaj na nakladalno-razkladalne postaje pod jašek NOP ter za prestavilo materiala in opreme po jamskih deloviščih. Trenutno jih deluje devet, najstarejša je iz leta 2007, zadnja VDL pa je bila nabavljena leta 2018.

Lokomotivo modularne sestave, ki je v Premogovnik prispela v zadnjih dneh junija 2023, je bilo razmeroma enostavno pretovoriti na vozne enote in transportirati v jamo. V centralni remizi so jo začeli na visečo tirno progo sestavljati v avgustu; pri zagonu so sodelovali tudi specialisti proizvajalca naprave podjetja Scharf. Za prevoz materiala in opreme so na VDL vgrajene štiri dvižne grede s skupno nosilnostjo 24 ton. Vsaka dvižna greda ima svoj pogon z reduktorjem za dviganje in spuščanje nosilne bremenske verige ter varnostno blokado proti preobremenitvi. Verige so opremljene z dvojnimi kavlji za lažje pripenjanje voznih enot in opreme. Ker imajo pridobljene vse certifikate o skladnosti, lahko z dvižne grede prilagajamo glede na potrebe transportirane opreme in materiala.