Posodobitev cest v Šmartnem

Na upravi občine Šmartno ob Paki so pripravili potrebno dokumentacijo za izvedbo ter objavili javni razpis za izbiro izvajalca za posodobitev cestnega odseka v Slatinah.Tu poleg obnove predvidevajo še širitev ceste. S tem bodo posegli tudi na zemljišča v zasebni lasti, o čemer so vse njihove lastnike že seznanili ter jih zaprosili za potrebna soglasja. Večina se jih je na širitev pozitivno odzvala, nekaj soglasij pa še pričakuje. Kot še dodajajo na občinski upravi, ne bodo izvedli posodobitve, če ne bodo pridobili soglasja vseh deležnikov.