Poslujejo uravnoteženo

Celje – V Splošni bolnišnici Celje so za letos predvideli uravnoteženo poslovanje. Doseženi polletni rezultati potrjujejo, da so zastavljene cilje finančnega in sanacijskega programa dosegli. Prihodki so bili za dobrih 5600 evrov višji kot odhodki. Prav tako v bolnišnici zagotavljajo, da so v obravnavanem obdobju uresničili tudi zastavljen program tako na hospitalni ravni kot tudi na področju večine specialističnih ambulantnih obravnav. Žal pa so se kljub uresničevanju pogodbe z zdravstveno zavarovalnico podajšale čakalne vrste v vseh skupinah storitev in pri vseh stopnjah nujnosti.