Poslovno cono Arnovski gozd bodo še širili

Foto: celje.info

Žalec – Žalska občina se je odločila za že tretjo razširitev poslovne cone Arnovski gozd ob avtocesti Maribor-Ljubljana. Tokrat se je občina lotila izgradnje in ureditve cestne mreže s pripadajočo komunalno infrastrukturo, za kar bodo namenili več kot dva milijona evrov.

Zanimanje gospodarskih subjektov za vzpostavitev različnih poslovnih dejavnosti na območju Arje vasi je namreč izjemno veliko. S to širitvijo bodo zagotovili novih 15 parcel.