Poostritev nadzora

Policisti bodo na ljubljanskem avtocestnem obroču poostrili izvajanje nadzora cestnega prometa, s poudarkom na ugotavljanju kršitev povezanih z neupoštevanjem prometne signalizacije voznikov tovornih vozil. Pri tem bodo pozorni tudi na ostale kršitve, ki so povezane na tehnično brezhibnost vozil in delovno zakonodajo.  Pred kratkim so bili tako postavljeni znaki za prepoved prehitevanja težkih tovornih vozil na celotnem ljubljanskem avtocestnem obroču, v  nedeljo, 2. aprila, pa  začne veljati še prepoved prometa za težka tovorna vozila v nočnem času na severni ljubljanski obvoznici (H3), in sicer med 22. in 6. uro. Tranzitni tovorni promet bo prek signalizacije preusmerjen na preostali del obroča.  Težka tovorna vozila bodo morala odslej na relaciji štajerska avtocesta–primorska avtocesta (in obratno) ponoči obvezno uporabiti le južno in vzhodno avtocestno obvoznico.