Poostren nadzor ukrepov

Zaradi slabšanja epidemiološkega stanja glede okužb z virusom Covid-19 v Sloveniji, inšpektorji Inšpektorata RS za infrastrukturo v povečanem obsegu in poostreno pristopajo k izvajanju nadzorov nad spoštovanjem zahtev odlokov, sprejetih z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije Covid-19. Nadzori potekajo v skladu s pristojnostmi inšpekcije, posebna pozornost pa je namenjena še nadzorom pri izvajanju javnega potniškega prometa. V primeru ugotovljenih kršitev inšpektorji ukrepajo v skladu s pristojnostmi.