Poostren nadzor pokazal precej prekrškov

Prekratka varnostna razdalja med vožnjo v cestnem prometu je tudi na Celjskem pogost vzrok prometnih nesreč. Dobrih 11 % vseh prometnih nesreč na avtocesti se je letos zgodilo zaradi vožnje s prekratko varnostno razdaljo.

Tudi zato so policisti danes na avtocesti med Šempetrom in Lopato izvajali poostren nadzor cestnega prometa. Poleg kontrole vožnje na primerni varnostni razdalji so bili posebej pozorni tudi na spoštovanje predpisov glede vožnje v zimskih voznih razmerah.

Med 9. in 14. uro sta policista Postaje prometne policije Celje z nadvoza nad avtocesto, z laserskim merilnikom TrueCam ugotavljala prekrške vožnje na prekratki varnostni razdalji in vožnjo voznikov s prekomerno hitrostjo. Kršitve sta sporočala sodelavcem, ki so s službenimi vozili policije, voznike pospremili z avtoceste na počivališče Lopata, kjer so z njimi izvedli postopke. V današnjem nadzoru so ugotovili 45 kršitev. 25 voznikov je vozilo s prekratko varnostno razdaljo. Od tega je bilo 7 voznikov tovornih vozil in 18 voznikov osebnih avtomobilov.

V dveh primerih so zaznali napačno naložen tovor, dva voznika nista uporabljala varnostnega pasu, v petih primerih so vozniki vozili s prekomerno hitrostjo, štirje so med vožnjo uporabljali telefone, dva voznika tovornih vozil sta prehitevala na območju, kjer je to s prometnim znakom prepovedano, v ostalih primerih je šlo še za druge kršitve. Med drugim smo ustavili voznika kombiniranega vozila z največjo dovoljeno maso vozila 3,5 tone, pri tehtanju so ugotovili, da je masa vozila znašala 8.5 ton. Obravnavali so tudi voznika skupine vozil, ki je prevažal pnevmatike, ki niso bile ustrezno naložene. Največja dovoljena širina vozila je 2,55 metra, pri njem pa je zaradi napačno naloženega tovora znašala 2,93 metra.

Upoštevajte varnostno razdaljo

Policisti voznike znova opozarjajo, naj bodo med vožnjo pozorni na primerno varnostno razdaljo med vozili. Na določenih avtocestnih odsekih so narisane cestne označbe, puščice, ki opominjajo na primerno varnostno razdaljo. Razmik med puščicama vozniku sporoča, kakšna mora biti trenutna varnostna razdalja pri hitrosti 130 km/h. Ko vozilo doseže prvo puščico, mora biti vozilo pred njim že pri naslednji puščici. Razdalja med dvema puščicama torej prikazuje pravilno razdaljo med dvema avtomobiloma, ki vozita toliko, kot je največ dovoljeno.

Gre za časovni razmik med voziloma v trajanju dve sekundi. Čas dveh sekund je pomemben, saj je naš odzivni čas od trenutka, ko se vozilo pred nami začne ustavljati, približno ena sekunda (če smo res zbrani, je lahko tudi manj) dodatna sekunda pa je tista rezerva, ki jo pri tej hitrosti potrebujemo, da preprečimo trčenje v vozilo pred seboj.

Varnostno razdaljo najpogosteje merimo v sekundah, v metrih pa jo je težje določiti, zato gre v tem primeru za ohlapne izračune. S pomočjo naslednje formule si jo lahko izračunate tudi sami, in sicer tako, da hitrost vozila pomnožite s 3 in to delite s 5.5. Primer: 110 km/h x 3/5.5 = 60 metrov.

Vsem udeležencem cestnega prometa policisti svetujejo, da pri vožnji upoštevajo varno razdaljo med vozili, kar je sploh pri višjih hitrosti zelo pomembno ter seveda tudi vse druge cestno prometne predpise.