Pomoč pri računalniški opremi za CVIU

VELENJE – Vodstvo Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje se je letos prvič obrnilo po pomoč k županom občin, iz katerih prihajajo njihovi učenci. V vlogi so zaprosili za donacijo za nakup računalniške opreme. Odzvalo se je 5 občin, prispevale so nekaj manj kot 4000 evrov, sam center pa je pridjal še blizu 1000 evrov. Tako bodo imeli poslej v vseh učilnicah na voljo sodobno opremo, s katero bodo lažje izvajali aktivnosti v mednarodnih projektih, v katerih sodelujejo.