Pomoč mladim pri kreditih

Mestna občina Velenje tudi letos poleg številnih ugodnosti omogoča mladim možnost pridobitve sofinanciranja stroškov kredita za reševanje prvega stanovanjskega problema. Z dodatno finančno pomočjo želijo, da mladi ostanejo v Velenju, hkrati pa z ukrepom privabljajo mlade od drugod, da si v Velenju ustvarijo dom, družino in se tukaj zaposlijo. V proračunu smo za ta namen zagotovili 15 tisoč evrov.

Do enkratne pomoči so upravičeni mladi do 35 let, ki prvič rešujejo stanovanjski problem, in sicer z nakupom stanovanja ali stanovanjske hiše ali gradnjo stanovanjske hiše. Subvencija velja za stroške odobritve kredita, zavarovanje kredita ali plačilo obresti. Višina je omejena do 50 % stroškov kredita in ne več kot 3 tisoč evrov. Subvencija se odobri na podlagi vloge, ki se nahaja na spletni strani Mestne občine Velenje. V letošnjem proračunu so za ta namen zagotovili 15 tisoč evrov. Lani so takšen razpis objavili prvič in subvencijo je v skupni višini 14.683,19 evra pridobilo 13 mladih.