Pomagali družini s Paškega Kozjaka

Velenje – Že leta 2009 je bil v Mestni občini Velenje ustanovljen odbor za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje, saj se je ob vseh organiziranih oblikah pomoči občanom v stiski, pokazala potreba, da še nekdo uravnoteženo skrbi in koordinira dobrodelne aktivnosti za pomoč posameznikom, družinam in skupinam. Do denarnih pomoči po tem pravilniku so upravičeni huje materialno ogroženi posamezniki in družine, ki so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske že izkoristili. Eden od takšnih primerov je bila v februarju družina s Paškega Kozjaka, ki se ukvarja z rejo govedi in se je znašla v hudi finančni stiski, saj so zaradi napake v električnem sistemu izgubili vso živino in tako tudi vse prihodke od prodaje mladega pitanega goveda. S 1.500 evri jim je odbor priskočil na pomoč in vsaj delno prispeval k lajšanju njihove velike težave.