Poklon žrtvam prometnih nesreč

Tretjo nedeljo v novembru obeležujemo svetovni dan spomina na žrtve in poškodovane v prometnih nesrečah. Letošnji dan je potekal pod sloganom Spominjajmo se, pomagajmo in ukrepajmo. Tradicionalno vsako leto ena izmed velenjskih osnovnih šol organizira spominsko slovesnost, letošnjo so s plesom in pesmijo pripravili petošolci OŠ Mihe Pintarja Toleda.

Vsaka žrtev prometne nezgode je preveč

Na dogodku je podžupanja MO Velenje Aleksandra Vasiljević opozorila na to, da je vsaka žrtev prometne nezgode preveč, posledice so nesprejemljive, zato moramo na tem področju zagotoviti varnost vsem udeležencem v prometu. »Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Velenje je seznanjen s tekočo problematiko in uresničuje programe.
Zavzemamo se za stopnjo 0 žrtev prometnih nesreč, kar je velika zaveza, je pa odvisna od vseh udeležencev v prometu. Večina cest, po katerih se vozimo je državnih, nekaj tudi občinskih in te so v skladu z ravnanji primerno vzdrževane. Državne ceste so v slabšem stanju, na kar tudi ves čas opozarjamo. Vendar cesta ni odgovorna za prometno nezgodo, temveč pogosto neprilagojena hitrost. Ne gre le za motorna vozila, tudi za dvosledna in ostale udeležence v prometu,« razlaga Vasiljevićeva, ki poudarja, da so v prometu pomembni tudi strpnost, zmernost in to, da se pravočasno odpravimo na pot.

Objestni vozniki ne upoštevajo predpisov

Ravnatelj šole Sebastjan Kukovec meni, da je prav, da se vsak dan spomnimo nevarnosti, ki prežijo v cestnem prometu, še posebej ob šolah v neposredni bližini cest. »Kidričeva cesta je na križišču Kajuhove zelo nevarna. Kljub temu, da so postavljeni zelo opazni barvni količi in radar, se še vedno najdejo objestni vozniki, ki ogrožajo svoje in življenja otrok. S kulturno prireditvijo želimo opozoriti na težave. Želimo si umiritve prometa s hitrostnimi ovirami na križišču, a ker gre za državno cesto, je pot do cilja malo daljša. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in lokalna skupnost imata posluh, velenjske šole dobro sodelujemo, povezujejo nas številni programi, s katerimi skušamo otroke ozaveščati in jih oblikovati v odgovorne udeležence v prometu. Apeliramo tudi na starše, da odigrajo svojo vlogo.«