Pojasnilo TEŠ in KP Velenje o možnih motnjah pri dobavi toplotne energije

V tem tednu je prišlo do nekaterih motenj pri dobavi toplotne energije. Komunalno podjetje Velenje se je za pojasnilo obrnilo na Termoelektrarno Šoštanj.

Na Tešu so pojasnili, da v času ko 6. blok zaradi pomanjkanja premoga stoji, toploto zagotavljajo z obratovanjem ene ali obeh plinskih turbin. Ker je toplotni odjem na meji stalnega obratovanja obeh turbin, morajo eno plinsko turbino vklapljati in zaustavljati, kar povzroča rahla nihanja parametrov v sistemu.

»Do kdaj bo tako, je v tem trenutku nemogoče napovedati. S popolnoma spremenjenimi režimi delovanja se tako v TEŠ kot v Komunalnem podjetju Velenje naši strokovnjaki srečujejo prvič in vseskozi iščejo ustrezne rešitve. Na odjem in način uporabe ene ali obeh plinskih turbin v največji meri vpliva vreme in zunanje temperature,« je še zapisano na spletni strani KP Velenje.