Pogajanja za vilo Široko

Šoštanj – Premogovnik Velenje v okviru dezinvestiranja prodaja tudi vilo Široko v Šoštanju. Nobena skrivnost ni, da vila zelo mika Občino Šoštanj, zato so pogovori s prodajalcem v zadnjem času zelo intenzivni. V Šoštanju bi jo namenili za protokolarne dogodke in vanjo prenesli dejavnosti, ki zdaj potekajo v Vili Mayer, med njimi sklepanje zakonskih zvez, ponovno pa obudili tudi gostinski del, da bi vila lahko živela naprej. Za to območje imajo sprejet Občinski podrobni prostorski načrt z vilo v osrčju. Dogradili bi jo za potrebe športnega kompleksa pod njo, hotelom, v njeno bližino pa v prostor umestili nizke stanovanjske objekte z višjo kakovostjo bivanja.