Podzemne zbiralnice tudi v Velenju

V prihodnjih letih v Velenju načrtujejo postavitev 35 podzemnih zbiralnic enotnega sistema zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ki bodo prispevale k boljši ureditvi okolja. Pilotno podzemno zbiralnico so postavili v Starem Velenju, letos pa načrtujejo postavitev še dveh  zbiralnic v mestnem središču. Vrednost postavitve ene podzemne zbiralnice znaša od 50 do 60 tisoč evrov.

Novo ureditev zbiranja odpadkov, ki bo začela veljati v maju, so že predstavili prvim uporabnikom, tj.  krajanom Starega Velenja, kjer postavljenih pet podzemnih zabojnikov za mešane komunalne odpadke, biorazgradljive odpadke, papir, kartonsko stekleno in za mešano embalažo, ki so tudi ustrezno označeni. Zaenkrat bodo posode še prosto dostopne, kasneje pa bodo uporabnikom razdelili ključke za odklepanje posod. Pripravili bodo tudi anketo, s katero bodo na podlagi prve uporabniške izkušnje pridobili predloge izboljšav.