Podpora drugemu tiru

Člani upravnega odbora Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice so na nedavni seji soglasno podprli projekt izgradnje drugega tira Divača – Koper. Ob tem so izrazili pričakovanje, da bo naložba izvedena transparentno, kakovostno in umno na podlagi takšnega modela financiranja, ki ne bo imel negativnih posledic za ostale načrtovane infrastrukturne investicije v naslednjih letih, kar pomeni tudi za severni del 3. razvojne osi. Po njihovem mnenju je razlogov za podporo naložbi dovolj, saj je hitra in kakovostna izgradnja drugega tira potrebna za dolgoročni razvoj transportno-logistične dejavnosti v državi in zaradi naraščajočega tovornega prometa tudi za zagotavljanje večje prometne varnosti.