Podpora Bolnišnici Topolšica

Občina Šoštanj se zavzema za ohranitev Bolnišnice Topolšica v taki obliki kot deluje sedaj. Z vidika lokalne skupnosti je obstoj bolnišnice pomemben tudi zaradi delovnih mest. Občina Šoštanj je zato na sejo Sveta Občine, ki bo 28. junija, povabila ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc. Na seji ji bodo predstavili vse argumente za obstoj bolnišnice.