Podpis pogodbe za gradnjo novega Doma za varstvo odraslih

Velenje, 26. julija – Direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje (DVO) Violeta Potočnik Krajnc ter zastopnika podjetja Strabag, d. o. o., Karel Bogatin in Petra Krajncova so podpisali pogodbo za izvedbo del pri rekonstrukciji in prizidavi doma. Najugodnejši ponudnik Strabag je bil izbral na podlagi javnega razpisa za izvedbo del, ki ga je DVO objavil februarja letos. Vrednost izvedbe del GOI znaša 14 milijonov 583 tisoč 495 evrov.
V letu 2021 se je DVO prijavil na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Dom je bil na razpisu uspešen in je novembra lani prejel sklep o sofinanciranju projekta Rekonstrukcija in prizidava DVO v višini 12 milijonov evrov. Celotna vrednost investicije je 17 milijonov 126 tisoč 865 evrov.
Stavba Doma za varstvo odraslih Velenje je bila grajena med letoma 1976 in 1979. Ne dosega potrebnih minimalnih standardov in normativov, kot so eno- in dvoposteljne sobe z lastnimi sanitarijami in tuši. Poleg tega ni grajena protipotresno in to je še dodaten dejavnik, zaradi katerega je treba stavbo v celoti rekonstruirati.