Podjetniški center Standard odprt

Velenje, 25. septembra – Mestna občina Velenje je v petek predala namenu Podjetniški center Standard. Z njim so pridobili podjetno, inovativno in spodbudno delovno okolje za novo nastala podjetja.
V centru je prostora za 80 delovnih mest. Razpis za najem je odprt do 12. oktobra, najemnina pa znaša v prvem letu le en evro na kvadratni meter.
Center se razprostira na 1800 kvadratnih metrih. V njem je 12 pisarn za bodoče podjetnike in co-working center. Tu je tudi sedež Saša inkubatorja, sem pa bodo ta teden preselili še center ponovne uporabe.
Zgrajen s pomočjo nepovratnih sredstev v višini 1,3 milijona evrov. Preostanek potrebnega denarja so zagotovili iz občinskega proračuna. Skupna vrednost projekta znaša 1.695 975 evrov.