Podjetnikom več kot 7600 evrov pomoči

Šmartno ob Paki – Po končanju in realizaciji javnega razpisa za pomoč podjetnikom ob epidemiji covida-19 za leto 2020 je Občina Šmartno ob Paki izvedla še redni vsakoletni razpis za pospeševanje malega gospodarstva. Po podatkih občinske uprave bo letos sedem upravičencev, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, prejelo več kot 7600 evrov pomoči. Občina tako v okviru dovoljenih gospodarskih spodbud pomaga predvsem malim podjetnikom v lokalni skupnosti.