Podjetje LyondellBasell: Delnica kot obramba pred rastočimi obrestmi obveznic?

Dražji sektorji na delniškem trgu, kot je tehnološki, bodo z rastočim donosnostmi na obveznice precej pod pritiskom. Ob tem moramo vedeti, da imajo gospodinjstva po svetu zgodovinsko visoke prihranke, ob tem, da številni storitveni sektorji zaradi vztrajanja epidemije covida-19 še niso tako zaživeli, kot smo še nedavno pričakovali. S časom lahko pričakujemo, da bodo ljudje po svetu še več potovali, še več trošili, kar bo lahko še dodatno pozitivno vplivalo na prihodke in marže podjetja LyondellBasell.

Nizozemsko podjetje LyondellBasell je vodilno pri proizvodnji olefinilov in polietenov (najpogostejša plastika) ter drugo pri dobavi polipropilena na svetu. Rafinira tudi nafto.

Večji kupci podjetja so iz gospodarskih panog, kot so embalaža za živila, oprema za dom, avtomobilska industrija ter barve in premazi. ZDA predstavljajo okoli 45 odstotkov celotnih prihodkov podjetja. Podjetje ima 19.200 zaposlenih, od tega 8600 v Severni Ameriki in 8100 v Evropi.

Podjetje uživa rastoče povpraševanje, na ta račun so zabeležili tudi zvišanje marž. Zaradi nižje lanske osnove so se podjetju prihodki v drugem letošnjem kvartalu v medletni primerjavi zvišali za dobrih 108 odstotkov na 11,6 milijarde dolarjev. EBITDA marža je porasla na 24,7 odstotka in je najvišja po prvem kvartalu 2016.

Podjetje ima torej ob rastoči dobičkonosnosti tudi poceni delnico, če jo primerjamo s trgom in konkurenco. Izplačuje tudi malo manj kot petodstotno dividendo. Drži, da 40 odstotkov sredstev podjetja predstavlja dolg, kar je nad mediano primerljive skupine. A dolg podjetja je glede na trenutno in pričakovano dobičkonosnost daleč od tega, da bi bil kakorkoli pretiran. Neto dolg na EBITDA pri podjetju znaša 2,38.

Res je tudi, da prihajamo v obdobje rastočih obrestnih mer, ki bo podražilo dolžniško financiranje podjetij, a pri tem podjetju povišanje dobičkonosnosti več kot odtehta nekoliko dražji dolg v bližnji prihodnosti. Glede na že dokazano dolgoletno bilančno disciplino lahko pričakujemo, da bo podjetje del visokih prihodkov, ki se zdaj stekajo na njegovo bilanco, uporabilo za postopno nižanje zadolženosti in za višja izplačila dividend v prihodnje.

Glede na nižjo ceno delnic podjetja, še posebno relativno na celotni delniški trg, lahko ob nadaljevanju dobičkonosnosti pričakujemo tudi pozitivno reakcijo vlagateljev, kar bi moralo zvišati ceno teh delnic v naslednjem letu. Namreč, ob visoki bilančni disciplini je delnica tega podjetje glede na pozitiven cikel v svoji panogi lahko dobra obramba ravno pred rastočimi obrestnimi merami na obveznice.

mag. Lojze Kozole
ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana