Podhod do konca marca prihodnje leto?

Po več letih priprav, usklajevanja in drugih aktivnosti so v občini Šmartno ob Paki 13. januarja lani vendarle dočakali najprej podpis »Sporazuma o financiranju gradnje izvennivojskega dostopa s pristopnimi potmi, ureditvi peronske infrastrukture na železniški postaji Šmartno ob Paki in ureditvi P+R na železniški postaji Šmartno ob Paki na regionalni železniški progi št. 31 Celje–Velenje,« septembra letos pa še pogodbe za izvedbo gradbenih del za omenjen projekt. Pred tednom dni so odgovorni za projekt izvedli uvedbo v delo. Projekt je vreden dobra 2 milijona evrov, glavnino denarja zanj bo primaknilo ministrstvo RS za infrastrukturo, izvajalca del pa sta podjetji JV SŽ- ŽGP Ljubljana in RGP Velenje.

Mitja Kosec, direktor podjetja Mind Inženirig iz Ljutomera – predstavnik inženirja pri izvedbi projekta – nam je na vprašanje, ali uvedba v delo pomeni tudi začetek del na terenu, odgovoril: »Da, to pomeni uvedbo izvajalca v delo, pripravo potrebne dokumentacije za začetek del, prijavo gradbišča. Na terenu bodo stroji začeli brneti konec tega meseca. Po podpisani pogodbi mora izvajalec vsa predvidena dela končati v 180 dneh, kar pomeni do konca marca prihodnje leto. Če bodo vremenske razmere v času zime normalne, ne vidim ovir, da temu ne bi bilo tako.«

Več v Našem času, št. 42, ki je izšel 20. oktobra 2022.