Pod celjsko območno zdravstveno zavarovalnico?

Organizacijske spremembe, ki se napovedujejo s pripojitvijo Bolnišnice Topolšica k Splošni bolnišnici Celje, bodo najbrž prinesle tudi nekatere spremembe za zdravstvene zavarovance. Namreč doslej sodi 10 občin v regiji Saša pod okrilje Območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Ravne na Koroškem, s pripojitvijo pa je pričakovati, da bomo zdravstveni zavarovanci sodili pod okrilje celjske območne enote.