Počasnost gradnje 3RO odpira več vprašanj kot ponuja odgovorov

Foto: FB Mestne občine Velenje

V Državnem svetu RS je prejšnji teden potekal posvet oziroma retrospektiva projekta 3. razvojne osi (3RO) za obdobje od 2004 do 2023. Osnovno vprašanje posveta je naslovljeno Quo vadis 3RO ali v prevodu, Kam greš, tretja razvojna os? Po petih desetletjih govora in dveh desetletjih aktivnega ukvarjanja se je 3RO sicer pričela graditi, vendar počasnost gradnje odpira več vprašanj kot ponuja odgovorov.

Izpostavili so močne civilne iniciative, ki z uporabo vseh pravnih sredstev ovirajo izpeljavo projekta, kjer je le mogoče. Omenili so tudi, da so časovnice ob sprejemu strategije prometa nerealne in zavajajoče. Ministrstvo za infrastrukturo pripravlja novo časovnico, pri kateri sicer zamuja že s predstavitvijo, vendar naj to ne bi pomenilo, da se projekt upočasnjuje. Na trasi med Slovenj Gradcem in Velenjem, natančneje v Škalah in na Konovem še vedno niso odkupljena vsa zemljišča in tudi niso pridobljena vsa gradbena dovoljenja. Podobna situacija je na odseku med Šentrupertom in Velenjem.

Župan MO Velenje Peter Dermol je poudaril, da se ob vsakem obisku Ljubljane na gradbiščih severne Ljubljanske obvoznice spomni na 3RO, zato si želi in apelira na odgovorne, da čim hitreje zaključijo gradbene projekte na severni Ljubljanski obvoznici, saj naj bi se s tem zmanjšala vsakokratna bolečina tistih, ki se v Ljubljano vozijo iz drugih koncev Slovenije. Poudaril je, da imajo v Velenju od 3RO eno gradbišče dokončano, dve novi odprti, državne ceste, ki so v katastrofalnem stanju ter obilico slabe volje lokalnih prebivalcev. Šaleška dolina bo v kratkem izgubila približno 5.000 delovnih mest. Ta delovna mesta bi želeli nadomestiti z novimi, vendar je predpogoj za privabljanje investitorjev ustrezna prometna infrastruktura.

Ob koncu je predstavnik Državnega sveta kot organizator posveta izrazil razočaranje nad odsotnostjo predstavnika ministrstva za naravne vire in prostor ter zagotovil, da bodo poslali jasen protest tistim odločevalcem, ki so bili povabljeni, pa jih na dogodek ni bilo.

Več v Našem času, na strani 4 (št. 21/2023).