Počakali bodo na leto 2018

Poročali smo že, da se je občina Braslovče odločila za priključitev gospodinjstev v delu krajevne skupnosti Letuš na čistilno napravo v Podgori v občini Šmartno ob Paki. Omenjeni občini bosta sofinancirali izgradnjo vakumske postaje. Nobena od njih v letošnjem občinskem proračunu denarja za ta namen ni predvidela, ampak sta se vodstvi lokalnih skupnosti odločili, da bosta počakali na kakšen razpis za pridobitev nepovratnih sredstev v letu 2018. Če tega ne bo, bosta iskali možnosti za izgradnjo z lastnim denarjem.