Po Velenju je tema, vandali pa ne počivajo

Gost na Radiu Velenje je bil tudi prvi četrtek v oktobru župan MO Velenje Peter Dermol, ki je odgovarjal na vprašanja ter poslušal mnenja, pohvale in kritike poslušalcev. Zbiramo jih na telefonski številki 031-26-26-26, lahko pa pošljete tudi SMS-sporočilo.

Ivana zanima, kdo bo pomagal pri sanaciji plazov. Bo to občina, država, smo že kaj bližje rezultatom in rešitvi?

»Na območju MO Velenje je bilo aktiviranih približno 200 plazov. Od tega jih je 46 ogrozilo javno infrastrukturo, še vedno je 5 cest zaradi tega tudi neprevoznih. Vprašanje je na mestu. Ljudje pričakujejo reakcijo in država je že pred časom dala poziv, naj se vsi oškodovanci preko znanih obrazcev identificirajo kot oškodovanci. Tudi na spletni strani MO Velenje so bili ti obrazci dostopni. Vse prijave smo vnesli skladno z navodili v tako imenovani sistem Ajda, zdaj pa je na državi, da ta seznam prouči in preveri, nato pa določi, kolikšna finančna pomoč bo oškodovancem namenjena. Kar pa je v domeni občine, je določeno v pravilniku o pomoči pri sanaciji plazov. Pravilnik govori o tem, da če se oškodovanec odloči za sanacijo plazu, lahko lokalna skupnost, predvsem v tistih primerih, ko so ogroženi stanovanjski objekti, sofinancira projektno dokumentacijo do 70 odstotkov, pri sanaciji pa lahko pomaga od 30 do 50 odstotkov. Skratka, mehanizmi pomoči so na razpolago, je pa vse odvisno od tega, koliko prijav je bilo podanih, kako jih bo država tretirala, in od odločitev lastnikov zemljišč, ali bodo pristopili k sanaciji. V vsakem primeru bodo morali za to tudi sami nameniti del sredstev v sodelovanju z MO Velenje.«

Vlasto zanima, kaj nameravate storiti glede vandalizma. V Šaleku zažigajo kesone, kolesa bicy so razmetana povsod po mestu. Zakaj je po Velenju zvečer po parku in okoli jezera tako temno?

»Z žalostjo ugotavljamo, da je vandalizma v zadnjih mesecih v mestu več, zato sem se odločil, da skličemo sosvet za varnost občanov. V njem smo različni deležniki, ki lahko tako ali drugače pomagamo na področju varnosti. Predvsem bi ob tej priložnosti znova apeliral na posameznike, da ko ugotovijo, zaznajo neko takšno kaznivo dejanje, to nemudoma prijavijo tudi policiji. To je pravzaprav tudi najbolj učinkovit sistem, da storilce dobimo na licu mesta in da jih policija da v nadaljnjo obravnavo. S pomočjo videonadzora, ki ga imamo v mestu, smo kar nekaj teh zlikovcev v preteklosti dobili. Na sestanku sosveta bomo določili najbolj kritične točke in nadzor zelo intenzivno poostrili. Verjetno bo sprejet še tudi kakšen drug ukrep. Strinjam se z mnenjem poslušalke, da so zadeve prišle tako daleč, da je nujno treba reagirati. Kar zadeva slabo razsvetljavo po parku, bom to preveril. Ne vem dosti o razsvetljavi okoli jezera, za to skrbi Premogovnik Velenje. Obvestili smo jih že, da določene svetilke ne delajo. Imamo nekaj projektov za dodatno razsvetlitev mesta in del tega bomo že v naslednjem letu tudi realizirali.«

Več odgovorov na pereče teme v današnjem Našem času.