Po treh mesecih že ločitev

Na lanskih lokalnih volitvah je v MO Velenje nastopila novo oblikovana Lista za starejše, na kateri so bili v Svet MO Velenje izvoljeni trije njeni kandidati: Franc Vedenik, Darinka Mravljak in Ivan Planinc. Njihov program je nagovarjal predvsem, kot že ime pove, starejše, a tudi vse ostale generacije, saj je le v sobivanju in sodelovanju napredek. Že v februarju pa so se njihove poti razšle. Franc Vedenik, sicer tudi predsednik Šaleške pokrajinske zveze Šaleške doline (ŠPZDU) in Društva upokojencev Velenje, se je odločil, da bo odslej neodvisni ali samostojni svetnik. Zakaj?
»Prišlo je do različnih razmišljanj znotraj liste, sicer jo še vsi trije zaenkrat podpiramo, a poti bodo nekoliko drugačne,« je kratko odgovoril Franc Vedenik, ki je poudaril, da je v Listi za starejše dve tretjini članov ŠPZDU in program liste je zelo vezan na društvo. »Sklicana je bila seja upravnega odbora DU Velenje, kjer je bilo jasno izraženo, da je Lista za starejše podpirala mene, da so zadovoljni z rezultati, ki sem jih dosegel v društvu. Člani podpirajo uresničevanje našega programa in so že predlagali, da se formira Svet za starejše v kabinetu župana. Z nekaterimi idejami in predlogi bomo lahko zdaj pohiteli,« je še dejal Vedenik.
»Upam, da ta razhod ne bo vplival na delovanje svetniške skupine in bova z Darinko Mravljak usklajevala najina stališča in dobro zastopala najine volivce,« pa je dejal Ivan Planinc, ki pričakuje, da bosta oba lahko pri vsebinskih točkah sodelovala s Francem Vedenikom, glede na to, da so na volitvah predstavljali skupni program.
Poudaril je še, da sta ŠPZDU in DU Velenje, ki ju vodi Franc Vedenik, interesni združenji upokojencev, medtem ko je Lista za starejše politična stranka, ki nagovarja širši krog, poleg upokojencev tudi druge ljudi, pravzaprav vse generacije.