Po poti Štirinajste

Paka, Cirkovce, Ravne, Zavodnje – V spomin na 73. obletnico prihoda XIV. divizije na Štajersko bo Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Velenje skupaj s krajevnimi organizacijami ZB organiziralo spominske slovesnosti, ki bodo potekale v Paki, Cirkovcah, Ravnah in Zavodnjah.

V petek, 17. februarja, ob 15. uri bo potekala slovesnost pri spomeniku v Paki, kjer bo slavnostni govornik Bojan Voh, podpredsednik Združenja borcev za vrednote NOB Velenje, v programu pa bodo nastopili otroci DPM iz Pake, učiteljice osnovne šole Šalek z recitali in pevski zbor Paški veseljaki.

Ob 16.30 pa bo slovesnost pri spominski plošči na osnovni šoli v Cirkovcah, kjer bo slavnostni govornik Srečko Meh, član Izvršnega odbora ZB NOB Velenje, v programu bo nastopil Pevski oktet iz Doliča, učenci osnovne šole Cirkovce, harmonikar in Ansambel bratov Avbreht.

V soboto, 18. februarja, bo ob 11. uri potekala slovesnost v Ravnah pri Osreških pečeh, slavnostni govornik bo predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Velenje Bojan Kontič, v programu pa bodo sodelovali še Moški pevski zbor KUD Ravne, Ženski pevski zbor KUD Ravne, Vaška godba, harmonikarji in recitatorji.

Občinska organizacija Socialnih demokratov Šoštanj pa skupaj z ZB NOB Velenje organizira v soboto, 18. februarja, ob 11.30 v Lajšah pri domačiji Kodrun zbor pohodnikov, ki bodo krenili na pot k Žlebniku v Zavodnje, kjer je padel naš borec in pesnik Karel Destovnik Kajuh. Ob 14. uri pa se bo začela proslava, kjer bo slavnostni govornik Jan Škoberne, poslanec v Državnem zboru RS, nastopil pa bo tudi Moški pevski zbor Kajuh in učenci osnovne šole z recitalom.

 Na vseh prireditvah bo prisotna tudi Šaleška konjenica, ki bo prehodila celotno pot XIV. Divizije od Sedlarjevega do Žlebnika v Zavodnjah, na pot pa bo krenila že v petek, 10. februarja, iz Sedlarjevega.