Po 2 letih izgube pozitivno poslovanje

Gospodarstvo se krepi!

Po prvih Ajpes-ovih podatkih je savinjsko-šaleško gospodarstvo po dveh letih neto izgube lani spet poslovalo pozitivno. 1103 gospodarske družbe so ustvarile dobri 2,1 milijardi evrov prihodkov ali 3,3 odstotkov več kot leta 2015. Čisti prihodki od prodaje so znašali dobri 2 milijardi evrov, od tega so jih polovico ustvarile na tujih trgih.  Čisti dobiček gospodarskih družb je lani znašal 56.066 tisoč evrov, čista izguba pa nekaj manj kot 61.905 tisoč evrov in je dosegla dobro desetino njene vrednosti v letu 2015.