Planinsko društvo Šoštanj med najstarejšimi v Sloveniji

Planinsko društvo Šoštanj je med najstarejšimi, najštevilčnejšimi in najaktivnejšimi društvi v občini. Deluje od leta 1904, pred kratkim pa so se srečali na rednem letnem volilnem zboru članov. Župan Boris Goličnik je čestital članom društva za opravljeno delo, odlično povezovanje vseh generacij ter (staremu) novemu vodstvu zaželel uspešno delo v prihodnje. Predsednik ostaja Jure Grudnik. »Lansko je bilo zelo uspešno, smo pred manjšim izzivom, da nadaljujemo ta trend. Pripravljamo program za naslednje leto, saj društvo praznuje 120-letnico obstoja.«

Kako privabiti mlade?

»Lani so mlajšo skupino obudili in izvedli tri izlete, med drugim tabor za študente in dijake. Zavedamo se, da sta zabava in dobra družba tisto, kar mlade privabi med pohodnike in v hribe, naravo. Kako priti do te točke, pa je izziv posebne vrste. Zato je treba vzpostaviti stik že v osnovni šoli, otrokom je treba dati kakšno manjšo vlogo v delovanju društva, jih motivirati preko izletov, orientacijskih tekmovanj in delavnic,« je prepričan predsednik.

Želijo si postaviti kočo na Lomu

Številnim planinskim potem, za katere društvo skrbi, so lani dodali še pot na Sveti Križ. Planinsko društvo Šoštanj ima v načrtu postavitev nove planinske koče na Lomu. »Gre za okvirno idejo, ki smo jo na občnem zboru prvič javno predstavili. Namen predstavitve je bila seznanitev z idejo. Zelo si želimo postaviti kočo, gre za odlično lokacijo, predel, ki ni tako popularen med pohodniki, med ljubitelji narave v Občini Šoštanj. Seveda bi bila koča majhna. Zavedamo se, da je investicija izven naših finančnih okvirov, tako da brez podpore lokalne skupnosti ne bo šlo.«

Težave povzročajo električna kolesa in motorji

»Pozdravljam, da se čim več ljudi giblje v naravi. Je pa težava na določenih področjih, kjer je poleg hrupa motornih vozil negativna posledica vožnje s kolesi, motorji tudi sprememba v sestavi tal. Vožnja po strmem terenu tako v gozdu kot tudi na travniških površinah povzroči veliko poškodb. Treba se je zavedati, da smo vedno obiskovalci gora in narave in se moramo temu primerno tudi obnašati. Ne glede na to, ali smo na kolesu, smučeh, peš … Pomembna je vzgoja pri najmlajših članih in mladih nasploh. Skrbeti moramo, da ne povzročamo hrupa, ne vplivamo negativno na naravo in ne odlagamo smeti.«