Plače izplačali v enem obroku

Topolšica – Julija letos so v Bolnišnici Topolšica lahko znova izplačali plače v enem obroku. Kar daljši čas so jih zaradi dolga izplačevali v dveh delih. Omenjeni mesec je država pokrila vse zapadle obveznosti, dolga do dobaviteljev in tudi drugih ni več, zagotavlja vodstvo bolnišnice. Bolnišnica se je znašla v visokih rdečih številkah zaradi projekta energetske sanacije. Finančna luknja je nastala zaradi neplačevanja blaga dobaviteljem, saj so bili poplačani izvajalci del. Država je iz naslova sanacijskega programa bolnišnici namenila najprej 1,8 milijona, nato pa še 2,8 milijona evrov.