Pismo predsedniku vlade glede dviga cene toplotne energije

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je na predsednika vlade dr. Roberta Goloba in vsa odgovorna ministrstva naslovil odprto pismo v katerem apelira, da prisluhnejo sklepom velenjskega občinskega sveta in takoj pristopijo k izvrševanju ukrepov in iskanju ustreznih rešitev za prestavitev lokacije razkladanja premoga oz. nove razkladalne postaje. Raztovarjanje uvoženega premoga na trenutni lokaciji namreč občutno vpliva na kakovost bivanja krajanov v neposredni bližini. Lokalna skupnost bo v nasprotnem primeru uveljavljala vsa pravna sredstva, da bo preprečila uvoz premoga v Šaleško dolino.

Prav tako je predsednika vlade opozoril na dopis Termoelektrarne Šoštanj z dne 18. januar, ki z dvigom variabilne cene toplotne energije posledično vpliva na dvig cene toplotne energije za končne odjemalce (gospodinjstvo, gospodarstvo) za več kot 108 %. Poudaril je, da nikakor ne moremo pristati na dejstvo, da zaradi reševanja energetske situacije Slovenije prebivalci in gospodarstvo našega mesta zaradi uporabe toplotne energije iz Termoelektrarne Šoštanj postanemo talci, saj uvoz tujega premoga ni naša želja, niti ne potreba, temveč želja in potreba države.