Pisarna Modre cone na sedežu občine

Občanke in občani, uporabniki modrih con in garažnih hiš, lahko vso potrebno dokumentacijo glede parkiranja še vedno urejajo na sedežu Mestne občine Velenje, kjer lahko dvignejo tudi vse potrebne obrazce, ki so na voljo tudi na spletni strani občine. Abonmaje za letos bo možno zamenjati v mesecu januarju (v drugem tednu januarja za cono B, v tretjem tednu januarja za cono C in v četrtem tednu januarja za cono D).