Pilotni projekt dolgotrajne oskrbe

Velenje – Društvo upokojencev Velenje že 12 let izvaja projekt Starejši za starejše. Izvaja ga 36 prostovoljcev. Kot ugotavljajo, je zasnova projekta dobra, a je kljub tenu potreben prenove. V omenjenem društvu predlagajo Mestni občini Velenje, da bi ga v sodleovanju s strokovnjaki preoblikujejo v pilotni projekt dolgotrajne oskrbe, saj ne kaže, da bi država v doglednem času poskrbela predvsem za starejše, da bi ti lahko ostali čim dlje v domačem okolju. Po oceni je na območju Mestne občine Velenje potrebnih pomoči blizu 200 ljudi.