PGD Velenje z novo pridobitvijo

Člani in vodstvo PGD Velenje so se razveselili nove pridobitve, nakupa in nadgradnje novega gasilskega vozila za prevoz moštva GVM-1, znamke mercedes V 300 4×4. Po načrtu društva in MO Velenje je bil nakup s potrebno opremo nujen zaradi zastaranja vozila, hkrati pa je v okviru operative in sprememb po izločitvi poklicnega gasilskega jedra pri PGD, ki je prešlo v novo ustanovljeno Poklicno gasilsko enoto Velenje (PGE Velenje), prišlo do nekaterih sprememb in potreb po ohranitvi prekategoriziranega PGD Velenje in operativnih potreb.

Gasilsko vozilo za prevoz moštva na intervencije, tekmovanja, za izobraževalne namene, izvajanje ekskurzij ter meddruštveno sodelovanje v okviru GZ Velenje in širše, je eno sodobnejših za dostopno ceno 80 tisoč evrov z že izvedeno tehnično nadgradnjo vozila in opremo. Del kupnine, 35 tisoč evrov, je zagotovila MOV iz proračuna, namensko za financiranje zaščite in reševanja ter prostovoljne gasilske dejavnosti, preostali del pa bo zagotovilo PGD Velenje tudi iz sredstev, pridobljenih po uspešnem kandidiranju na razpisu Gasilske zveze Slovenije.

Kot je sporočil poveljnik PGD Velenje Sebastjan Koper, so gasilci veseli pridobitve, rabljeno prejšnje vozilo pa bodo kot dober gospodar odprodali že znanemu kupcu. Novo vozilo je tudi spodbuda pri izvajanju prostovoljne, a vse bolj zahtevne gasilske dejavnosti, ter v mesecu požarne varnosti še dodaten motiv za bodoče funkcioniranje gasilstva, tako prostovoljnega kot poklicnega v regiji z najrazvitejšo industrijo, energetiko in bodočo mrežo 3RO.