Peter Dermol kandidat za člana državnega sveta

Svetnice in svetniki Sveta Mestne občine Velenje so izvolili predstavnike v volilno telo za volitve člana državnega sveta in določili Petra Dermola za kandidata za državnega svetnika. Seznami izvoljenih predstavnikov v volilno telo (elektorjev) in kandidature za člane državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov se morajo volilnim komisijam vložiti do nedelje, 23. oktobra 2022.
Včeraj popoldne so se članice in člani sveta zbrali na 4. izredni seji, na kateri so s tajnim glasovanjem izvolili predstavnike v volilno telo za volitve člana državnega sveta in določili kandidata za državnega svetnika. Sejo je po pooblastilu župana Mestne občine Velenje Petra Dermola vodila Majda Gaberšek. Točki dnevnega reda Predlog Sklepa o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in Predlog Sklepa o določitvi kandidata za člana državnega sveta je predstavil predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja. Kot predstavniki v volilno telo za volitve člana državnega sveta so bili izvoljeni Suzana Kavaš, Darinka Mravljak, Janja Rednjak, Bojan Škarja, Aleksandra Vasiljević, Bojan Voh in Franc Žerdin.