Pešbus za učence

Foto: IPoP – Inštitut za politike prostora (www.aktivnovsolo.si)

Šmartno ob Paki – Od 9. do 13. septembra in nato še vsak ponedeljek bo osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki organizirala tako imenovani Pešbus. Zanj sta predvideni dve progi. Kot poudarjajo na šoli, ima takšno spodbujanje rekreacije učencev več prednosti. Učenci, ki v šolo hodijo peš, so v povprečju vsak dan fizično aktivni več časa in so bolje telesno pripravljeni kot otroci, ki se v šolo vozijo. Prav tako pešbus spodbuja osebnostni in socialni razvoj otrok, saj ti razvijajo neodvisnost, krepita se njihov občutek odgovornosti in zavest o lastnih zmožnostih. Otroci s premagovanjem krajših razdalj v okolju, ki ga poznajo, postopoma osvajajo prometne predpise in pravila vedenja ter postajajo suvereni udeleženci v prometu. Z zgodnjim razvijanjem zdravih navad, kot je pešačenje, vzgajajo ozaveščene posameznike z zdravim in okolju prijaznim življenjskim slogom.