Parkiranje v garažnih hišah

Velenje – V Velenju so v zadnjih letih zgradili 4 garažne hiše. Od letos spomladi je parkiranje v njih plačljivo. Medtem, ko sta garažni hiši na Gorici in pri velenjskem zdravstvenem domu dobro zasedeni, to ne velja za garažni hiši pri Mercatorju in nad avtobusnim postajališčem. Občina je v obeh ceno parkiranja iz 40 centov na uro znižala na 30 centov, drugih sprememb pa zaenkrat ne načrtujejo. Tudi zato, ker je prometa vedno več in računajo, da bodo na daljši rok tudi ti dve garažni hiši bolje zasedeni.