Parkiraj izgovore drugam!

3. december je mednarodni dan invalidov. Čeprav si marsikje prizadevajo, da bi jim kar najbolj olajšali vsakdanje življenje, so med nami vedno posamezniki, ki menijo, da jim pripadajo pravice, ki so dodeljene drugim. Ena od takšnih so za invalide rezervirani parkirni prostori. Nedavna študija Fakultete za varnostne vede Univerza v Mariboru je tako pokazala, da pri nas kar 63 % vseh parkiranih vozil na mestih za invalide, ni imelo invalidske izkaznice. Zato je Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa občine novembra pozvala k sodelovanju pri projektu, s katerim želijo zmanjšati takšne kršitve. Tudi Mestna občina Velenje se je, podobno kot mnoge druge, pridružila tej akciji, ki so ji na agenciji dali naslov »Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide«.

Čeprav mestno redarstvo v Velenju redno nadzira nedovoljeno parkiranje, bo naslednjih štirinajst dni ta nadzor še bolj pogost. Sicer pa spoštujmo soljudi, pa kazni sploh ne bodo potrebne.