Parcele najprej v Škalah

Atraktivna lokacija za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš na območju Škale - Hrastovec

Velenje – Na MO  Velenje so v zadnjih letih od prvotnih lastnikov odkupili kar nekaj zemljišč, ki jih bodo komunalno uredili in ponudili trgu za individualno stanovanjsko gradnjo. Občinske parcele bodo najprej naprodaj na področju novega zazidalnega področja Škale – Hrastovec. Tam so za gradnjo uredili 25 parcel, od tega jih je 10 v lasti MO Velenje. Ceno bo določil uradni cenilec, prodajati pa naj bi jih začeli septembra letos. 20 od skupaj 55 parcel ima občina tudi v središču Vinske Gore, kjer morajo področje še komunalno urediti. V Šentilju bo občina komunalno uredila 22 parcel, a tudi tam morajo najprej izvesti parcelacijo in področje komunalno urediti, zato bodo naprodaj šele v prihodnjih letih.