Pacienti v ambulanto za neopredeljene

Zdravnika Vesna Lah in Aleksandar Lazić sta 31. decembra 2022 prenehala z delom v ZD Velenje. Za paciente omenjenih zdravnikov je nadomeščanje urejeno v ambulanti za neopredeljene paciente. Naročanje v te ambulante bo podobno naročanju v redne ambulante. Komunikacija poteka preko naročanja v spletnih obrazcih, ki so dosegljivi na spletni strani zd velenje – (pri izbiri osebnega zdravnika izberete ambulanto za neopredeljene paciente) ali pokličete v klicni center na telefonsko številko 03-899-55-41. Novega osebnega zdravnika lahko pacienti izberejo tudi s seznama razpoložljivih zdravnikov, ki ga vsak začetek meseca osvežuje ZZZS. Trenutno na našem območju vpisujejo v Braslovčah dr. Zore Slatinšek, v ZD Slovenj Gradec dr. Lazić, v ZD Nazarje pa dr. Vasova in dr. Gaceva.