Otroška igrišča z novimi označevalnimi tablami

Mestna občina Velenje je  vsa otroška igrišča, s katerimi upravlja, opremila z novimi označevalnimi tablami. Po priporočilih pooblaščenega pregledovalca otroških igrišč so jih tudi poimenovali.

Tako imamo: Pikino igrišče (mestno otroško igrišče), Igrišče škrata Bisera (Kardeljev trg), Gusarjevo igrišče (Foitova cesta), Alfredovo igrišče (Prešernova cesta), Kekčevo igrišče (Goriška 39–41), Bedančevo igrišče (Goriška 45–49), Kosobrinovo igrišče (Goriška 61–65), Lovrekovo igrišče (Koželjskega cesta), Aničino igrišče (Šalek 82), Šalčkovo igrišče (Šalek 98–104), Tomaževo igrišče (Cesta Simona Blatnika), Rožletovo igrišče (Sončni park), Igrišče čebelice Maje (Konovo), Mastodontovo igrišče (pod razgledno ploščadjo Vista) in Pozojevo igrišče (ob Visti in tenis igriščih).