Osmrtnice, oktober

FERDINAND GRMIČ

1932 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 2. 11. 2020, ob 13.00 (vežica 3)

Zadnji naslov: Cesta v Bevče 38, Velenje
Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 12. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

STANISLAV GOLTNIK

1937 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 2. 11. 2020, ob 15.00 (vežica 1)

Zadnji naslov: Toledova ulica 11, Velenje
Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 14. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Svojci hvaležno odklanjajo sveče in cvetje.
Žalujoči: vsi njegovi

 

JOŽE KOREN

1944 – 2020

Pogreb: Pokopališče Škale, 29. 10. 2020, ob 15.00

Zadnji naslov: Hrastovec 33, Velenje
Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 14. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

MIHAEL SLIVAR

1926 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 30. 11. 2020, ob 11.00

Zadnji naslov: Šlandrova c. 8, Velenje
Žare pokojnega ne bo v vežici.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

NEŽA ZORKO

1953 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 30. 10. 2020, ob 13.00

Zadnji naslov: Veliki vrh 32, Šmartno ob Paki
Žare pokojne ne bo v vežici.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni

 

LJILJANA GROZAJ

1956 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 30. 10. 2020, ob 15.00 (vežica 1)

Zadnji naslov: Kajuhova c. 3, Šoštanj
Žara pokojne bo v vežici na dan pogreba od 14. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni

 

VERA VESELIČ

1949 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 28. 10. 2020, ob 11.00 (vežica 4)

Zadnji naslov: Završe 95 / c., Mislinja
Žara pokojne bo v vežici na dan pogreba od 10. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni

 

MILENA AVBERŠEK

1967 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 28. 10. 2020, ob 13.00 (vežica 3)

Zadnji naslov: Gaberke 208/a, Šoštanj
Žara pokojne bo v vežici na dan pogreba od 12. ure dalje.
Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni

 

IGNACIJ ŠALEJ

1940 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 28. 10. 2020, ob 15.00 (vežica 1)

Zadnji naslov: Kajuhova c. 38, Velenje
Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 14. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

MARIJA ČMAK

1942 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 24. 10. 2020, ob 13.00 (vežica 3)

Zadnji naslov: Koroška c. 29, Velenje
Žara pokojne bo v vežici na dan pogreba od 12. ure dalje.
Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni

 

JOŽEFA  KIMESWENGER

1925 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 24. 10. 2020, ob 11.00 (vežica 1)

Zadnji naslov: Kidričeva c. 13, Velenje
Žara pokojne ne bo v vežici.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni

 

TOMAŽ SEŠEL

1985 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 23. 10. 2020, ob 15.00 (vežica 1)

Zadnji naslov: Letuš 89/G, Šmartno ob Paki
Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 14. ure dalje.
Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

JOŽEFA PETERLIN

1928 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 22. 10. 2020, ob 14.00 (vežica 1)

Zadnji naslov: Kidričeva c. 8, Velenje
Žara pokojne bo v vežici na dan pogreba od 13. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni

 

IVANKA KRIČEJ

1942 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 21. 10. 2020, ob 13.00 (vežica 4)

Zadnji naslov: Kidričeva c. 55, Velenje
Žara pokojne bo v vežici na dan pogreba od 12. ure dalje.
Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni

 

RAJKO URŠEJ

1961 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 21. 10. 2020, ob 15.00 (vežica 3)

Zadnji naslov: Kardeljev trg 2, Velenje
Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 14. ure dalje.
Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
Žalujoči: vsi njegovi

 

MARIJA KOTNIK

1961 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 21. 10. 2020, ob 16.00 (vežica 1)

Zadnji naslov: Ravne 50, Šoštanj
Žara pokojne bo v vežici na dan pogreba od 15. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni

 

ARMANDO KURET

1935 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 20. 10. 2020, ob 14.00 (vežica 3)

Zadnji naslov: Lipa 59, Velenje
Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 13. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

MILAN LUKMAN

1934 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 19. 10. 2020, ob 15.00 (vežica 1)

Zadnji naslov: Kersnikova 3, Velenje
Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 14. ure dalje.
Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

MARTINA HRASTNIK

1933 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 17. 10. 2020, ob 14.00 (vežica 1)

Zadnji naslov: Gubčeva 18, Velenje
Žara pokojne bo v vežici na dan pogreba od 13. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni

 

SAŠA KNEZ

1983 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 16. 10. 2020, ob 15.00 (vežica 1)

Zadnji naslov: Šalek 98, Velenje
Žara pokojne bo v vežici na dan pogreba od 14. ure dalje.
Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
Žalujoči: vsi njeni

 

MARIJA MARTINC

1924 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 15. 10. 2020, ob 13.00 (vežica 3)

Zadnji naslov: Cesta v Bevče 30, Velenje
Žara pokojne bo v vežici na dan pogreba od 12. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni

 

STOJADIN STEVANOV

1955 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 13. 10. 2020, ob 11.00 (vežica 4)

Zadnji naslov: Kosovelova 2/c, Velenje
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

EVGEN TREVEN

1952 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 14. 10. 2020, ob 15.00 (vežica 1)

Zadnji naslov: Koželjskega ulica 1, Velenje
Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 14. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

MIRKO KREGAR

1957 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 14. 10. 2020, ob 13.00 (vežica 3)

Zadnji naslov: Rudarska vesta 3D, Velenje
Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 12. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

MARIJA LOPERT

1927 – 2020

Pogreb: Pokopališče Škale, 12. 10. 2020, ob 15.00 (vežica 1)

Zadnji naslov: Stantetova cesta 28, Velenje
Žara pokojne bo v vežici na dan pogreba od 14. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni

 

IVANA GLAVNIK

1935 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 10. 10. 2020, ob 13.00 (vežica 1)

Zadnji naslov: Stanetova cesta 18, Velenje
Žara pokojne bo v vežici od 12. ure dalje.
Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni

 

KONRAD NAHTIGAL

1929 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 12. 10. 2020, ob 15.00 (vežica 1)

Zadnji naslov: Glavni trg 1, Šoštanj
Žara pokojnega bo v vežici od 14. ure dalje.
Ni večje bolečine, kot v dneh žalosti nositi v srcu srečnih dni spomine. (Dante)
Žalujoči: vsi njegovi

 

ROZALIJA KURET

1928 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 9. 10. 2020, ob 14.00 (vežica 1)

Zadnji naslov: Šercerjeva 17, Velenje
Žara pokojne bo v vežici od 13. ure dalje.
Žalujoči: vsi njeni

 

ROZALIJA KURET

1938 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 7. 10. 2020, ob 14.00 (vežica 3)

Zadnji naslov: Lipa 59, Velenje
Žara pokojne bo v vežici od 13. ure dalje.
Žalujoči: vsi njeni

 

MILENA LESJAK

1949 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 1. 10. 2020, ob 11.00 (vežica 1)

Zadnji naslov: Bevče 28/a, Velenje
Žara pokojne bo v vežici od 9. ure dalje.
Žalujoči: vsi njeni