Osmrtnice, januar

JOŽEFA VRZELAK

1954 – 2021

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 30. 1. 2021, ob 13.00, vežica 1

Zadnji naslov: Podkraj pri Velenju 68 n, Velenje
Žara pokojne bo v vežici na dan pogreba od 12. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njeni

 

ADELA SUPOVEC

1929 – 2021

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 28. 1. 2021, ob 15.00, vežica 1

Zadnji naslov: Metleče 33, Šoštanj
Žara pokojne bo v vežici na dan pogreba od 14. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njeni

 

LJUDMILA VALTE

1937 – 2021

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 25. 1. 2021, ob 11.00, vežica 1

Zadnji naslov: Tomšičeva cesta 51, Velenje
Žara pokojne bo v vežici na dan pogreba od 10. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni

 

ANTON PEČOVNIK

1933 – 2021

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 23. 1. 2021, ob 15.00, vežica 4

Zadnji naslov: Ravne 70, Šoštanj
Krsta s pokojnim bo v vežici na dan pogreba od 14. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

MARIJA KUMER

1939 – 2021

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 22. 1. 2021, ob 11.00, vežica 4

Zadnji naslov: Zidanškova cesta 7, Velenje
Krsta s pokojno bo v vežici na dan pogreba od 10. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni

 

IVAN STROPNIK

1935 – 2021

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 22. 1. 2021, ob 13.00, vežica 3

Zadnji naslov: Topolšica 50/f, Topolšica
Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 12. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

FRANC MARKO

1940 – 2021

Pogreb: Pokopališče Šmihel (Novo mesto), 29. 1. 2021, ob 12.00

Zadnji naslov: Šmihel 67, Novo mesto
Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 11. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

FRANČIŠKA MOČIVNIK

1940 – 2021

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 26. 1. 2021, ob 15.00, vežica 1

Zadnji naslov: Koroška cesta 8 a, Velenje
Žara pokojne bo v vežici na dan pogreba od 14. ure dalje.
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni

 

VILIJEM POZNIČ

1941 – 2021

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 22. 1. 2021, ob 15.00, vežica 1

Zadnji naslov: Partizanska cesta 54, Velenje
Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 14. ure dalje.
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

KARL TRUNKL

1930 – 2021

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 29. 1. 2021, ob 15.00, vežica 1

Zadnji naslov: Graškogorska 44, Velenje
Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 14. ure dalje.
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

MARIJA ŠKORJANC

1935 – 2021

Pogreb: Pokopališče Plešivec, 25. 1. 2021, ob 15.00, vežica 1

Zadnji naslov: Plešivec 1, Velenje
Žara pokojne bo v vežici na dan pogreba od 14. ure dalje.
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni

 

JANEZ HRIBERŠEK

1938 – 2021

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 18. 1. 2021, ob 15.00, vežica 4

Zadnji naslov: Finžgarjeva cesta 3, Velenje
Krsta s pokojnim bo v vežici na dan pogreba od 14. ure dalje.
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

MARTINA DONKO

1933 – 2021

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 21. 1. 2021, ob 15.00, vežica 1

Zadnji naslov: Gorenjska cesta 21, Velenje
Žara pokojne bo v vežici na dan pogreba od 14. ure dalje.
Čeprav tvoj glas se več ne sliši, pesem tvoja v nas živi.
Povsod te slišimo mi vsi, med nami si.
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni

 

MARIJA BASTL

1944 – 2021

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 16. 1. 2021, ob 13.00, vežica 3

Zadnji naslov: Prešernova 9b, Velenje
Žara pokojne bo v vežici na dan pogreba od 12. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni

 

JOŽEF KASTELIC

1936 – 2021

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 26. 1. 2021, ob 13.00, vežica 3

Zadnji naslov: Kardeljev trg 1, Velenje
Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 12. ure dalje.
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

ANA PROŠIČ

1937 – 2021

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 25. 1. 2021, ob 13.00, vežica 3

Zadnji naslov: Šaleška 19, Velenje
Žara pokojne bo v vežici na dan pogreba od 12. ure dalje.
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni

 

MILORAD ĐORĐEVIĆ

1934 – 2021

Pogreb: Pokopališče Škale, 16. 1. 2021, ob 13.00, vežica 1

Zadnji naslov: Škale 94 č, Velenje
Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 12. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

JANEZ URBANČIČ

1948 – 2021

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 14. 1. 2021, ob 15.00

Zadnji naslov: Prešernova 9/a, Velenje
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

TEREZIJA GRABNER

1929 – 2021

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 11. 1. 2021, ob 13.00, vežica 3

Zadnji naslov: Kavče 26/a, Velenje
Žara s pokojno bo v vežici na dan pogreba od 12. ure dalje.
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni

 

STANISLAV GROS

1933 – 2021

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 15. 1. 2021, ob 13.00, vežica 3

Zadnji naslov: Kidričeva 5, Velenje
Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 12. ure dalje.
Za vedno je prenehalo biti plemenito srce našega dragega moža, očeta in dedija.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

STANISLAV REK

1933 – 2021

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 13. 1. 2021, ob 11.00, vežica 4

Zadnji naslov: Kidričeva 13, Velenje
Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 10. ure dalje.
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

STANISLAV SALMIČ

1930 – 2021

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 21. 1. 2021, ob 13.00, vežica 3

Zadnji naslov: Metleče 45, Šoštanj
Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 12. ure dalje.
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

FRANC HUDOBREZNIK

1930 – 2021

Pogreb: Pokopališče Bele Vode, 12. 1. 2021, ob 14.00, vežica 1

Zadnji naslov: Bele vode 23, Šoštanj
Krsta s pokojnim bo v vežici na dan pogreba od 13. ure dalje.
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

FRANC ŽGANK

1942 – 2021

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 11. 1. 2021, ob 13.00, vežica 3

Zadnji naslov: Skorno 2, Šmartno ob Paki
Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 12. ure dalje.
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

OLGA ČUJEŽ

1944 – 2021

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 16. 1. 2021, ob 11.00, vežica 4

Zadnji naslov: Koroška cesta 4, Šoštanj
Žara pokojne bo v vežici na dan pogreba od 10. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni

 

BORISLAV GVOZDEN

1961 – 2021

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 13. 1. 2021, ob 15.00, vežica 1

Zadnji naslov: Šalek 106, Velenje
Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 14. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

STANISLAV ZAGER

1937 – 2021

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 11. 1. 2021, ob 15.00, vežica 1

Zadnji naslov: Lokovica 119, Šoštanj
Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 14. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

IDA NEŽMAH

1943 – 2021

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 16. 1. 2021, ob 15.00, vežica 1

Zadnji naslov: Cankarjeva 2a, Velenje
Žara pokojne bo v vežici na dan pogreba od 14. ure dalje.
Za vedno je nehalo biti plemenito srce naše drage mami in babi.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni

 

OTON GANTAR

1937 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 7. 1. 2021, ob 15.00, vežica 1

Zadnji naslov: Toledova 8, Velenje
Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 14. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

LACI VARGA

1966 – 2021

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 6. 1. 2021, ob 13.00, vežica 3

Zadnji naslov: Šercerjeva cesta 18, Velenje
Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 12. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi

 

MILAN RAZDRIH

1961 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 8. 1. 2021, ob 13.00, vežica 3

Zadnji naslov: Šercerjeva 7, Velenje
Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 12. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njegovi

 

JOŽEF PAČNIK

1942 – 2020

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 6. 1. 2021, ob 11.00, vežica 4

Zadnji naslov: Tovarniška pot 14, Šoštanj
Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 10. ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi