Oskrba čebeljih družin se skozi čas spreminja

Na občnem zboru so se  zbrali člani Čebelarskega društva Mlinšek Velenje, izbrali nove organe društva, ki jim bo predsedoval Gal Oblišar, ter prisluhnili predavanju Podnebje in njegova spremenljivost. Sprejeli so program dela in finančni plan za leto 2023 ter podelili jubilejna priznanja. Dosedanji predsednik Miran Glinšek je po osmih letih zaključil svoj mandat predsednika in povedal, da je čas za svež veter in nove ideje.

Največji izziv predstavljajo podnebne spremembe

Naloga društva je med drugim povezovanje čebelarjev, skrb za izobraževanje, spodbujanje pridelave in predelave zdravih čebeljih pridelkov. »Običajno se naloge in dejavnosti društva ciklično ponavljajo. Vsako leto organiziramo ekskurzijo za člane, različna izobraževanja, obiščemo kakšnega naprednega čebelarja, vsaka tri leta moramo opraviti usposabljanje o dobrih higienskih navadah v čebelarstvu po načelih sistema HACCP, izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel in s področja apitehničnih ukrepov. Organiziramo tudi strokovne delavnice.«
Novi predsednik Gal Oblišar, čebelar, mladi raziskovalec, se ukvarja s podnebnimi spremembami. Glinšek verjame, da bo zelo uspešen. »Starejši, ki imamo izkušnje in znanje, bomo pomagali mlajšim, ki imajo voljo in energijo. Na občnem zboru je novi predsednik predaval o spremenljivosti podnebja in segrevanju zemlje.
Največji izziv predstavljajo podnebne spremembe, segrevanje ozračja, na kar se moramo čebelarji močno prilagajati. Vzorci, ki so veljali leta in leta, ne veljajo več. Oskrba čebeljih družin se spreminja skozi čas. Vsaka vegetacijska sezona je za čebele glede paše drugačna, pred čebelarji je največji izziv, kako pripraviti čebele za glavne paše,« pojasni Glinšek in poda primer cvetenja lipe. »Od leta 1960 do današnjih dni se cvetenje začenja 20 dni prej. Temperature so višje, pozebe pogostejše, slabši so donosi. Tudi na število čebelarjev vplivajo slabe sezone v preteklosti. Večje število mladih je zaradi tega obupalo.«